Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Surmy

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Surmy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i na rzecz podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym (m.in. spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej, wspólnot mieszkaniowych).

Poznaj zakres współpracy

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria Adwokacka oferuje m.in.:

1. Udzielanie porad i konsultacji prawnych, informowanie o aktualnym stanie prawnym oraz sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych,

2. Reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi i administracyjnymi), pozasądowych, przed organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

3. Stałą, bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach prawnych.

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria Adwokacka oferuje m.in.:

Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka świadczy wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym w rozwiązywaniu ich spraw prywatnych.

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria Adwokacka oferuje m.in.:

1. udzielanie porad i konsultacji prawnych,

2. sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych,

3. opracowywanie i weryfikację umów, regulaminów, pism,

4. reprezentację Klientów przed wszystkimi urzędami i sądami.