Kancelaria

Kancelaria

Założycielem Kancelarii jest adwokat Maciej Surma.

Adwokat Maciej Surma ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie. W 2017 r. złożył egzamin adwokacki, a następnie został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

Adwokat Maciej Surma posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych, nabyte w okresie odbywania aplikacji oraz w trakcie pracy w kancelarii adwokackiej w Szczecinie.

Działania Kancelarii podejmowane są z najwyższą starannością, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klientów, przy zachowaniu poufności i poszanowaniu zasad etyki adwokackiej.

Siedziba Kancelarii mieści się w centrum Miastka przy ul. Dworcowej 29, w bliskim sąsiedztwie zarówno Sądu Rejonowego jak i Prokuratury Rejonowej w Miastku.

Adwokat Maciej Surma przyjmuje do prowadzenia sprawy należące do właściwości Sądu Rejonowego w Miastku, Słupsku, Bytowie, Człuchowie, Szczecinku i Chojnicach. W ramach uzgodnienia indywidualnego możliwość prowadzenia sprawy należącej do właściwości innych sądów.